VA?

VA?

Kommer du på dig själv med att säga VA? Möjligtvis sker det fler gånger än vad du är bekväm med, kanske så många gånger att du tillslut struntar i det och tystnar istället. 

Att inte följa med i samtal och att behöva avbryta för att fråga efter det man inte uppfattade kan bli något man skäms över. När man känner att man inte “hänger med”. Det kan kosta dig glädjen i sociala sammanhang och för många kostar det väldigt mycket energi. Den energi som går åt när vi anstränger oss för att höra rätt är energi som hade kunnat läggas på något annat. Att ta hjälp av modern teknik för att höra bättre ger livskvaliteten tillbaka. Våra kunder beskriver att man känner sig piggare, att man återigen orkar och vågar ta för sig. Man känner igen sig själv. 

En försämrad hörsel kommer många gånger smygande och ofta är det omgivningen som börjar lägga märke till och anmärker på diverse tecken som tyder på hörselnedsättning. Ett klassiskt sådant är att man höjer TVn och att ljudvolymen uppfattas påtagligt olika mellan dem som tittar. 

Det tar i regel många år från det att dessa tecken börjat komma på tal till att man faktiskt söker professionell hjälp. Det är synd. Tänk hur mycket energi som kan sparas/fördelas annorlunda och tänk hur mycket livskvalitet som kan upprätthållas. Att delta i samtalen runt matbordet, att känna sig självsäker i konferensrummet, att njuta av musik... Ja, vad det än är som du njuter av i livet så kan vi tryggt säga att om din hörseln har gått ner, så gör dagens hörteknik det lättare för dig att fortsätta njuta av det. Vi hjälper dig med din hörsel. Vi hjälper dig minska dina “VA?”

Läs nästa

Nu lanserar vi vår webbshop